Καλλιτέχνες
ONLINE ΚΡΑΤΗΣΗ

Στέλλιος Σκούλος

Στέλλιος Σκούλος,1952, Θεσσαλονίκη / Αρχιτέκτονας ΑΠΘ  

εκδότης – υπεύθυνος γενικά του περιοδικού «ΠΡΑΤΗΡΙΟ τέχνης + άλλων» ( 7 τεύχη / 1988 – 1992 / δωρεάν διανομή / ολοκληρώθηκε ) / Μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ( Τ.Ε.Ε. ), Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος ( Ε.Ε.Τ.Ε. ), Συλλόγου Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Βορείου Ελλάδος ( Σ.Κ.Ε.Τ.Β.Ε. / Ιδρυτικό μέλος, μέλος πρώτου και επόμενων Δ.Σ. κατά περιόδους ) £ Από το 1975, 11 ατομικές εκθέσεις, 250 περίπου ομαδικές στην Ελλάδα, Κύπρο ( Αμμόχωστος ), Γαλλία
( Μασσαλία, Τούρς ), Η.Π.Α. ( Βοστόνη, Ουάσιγκτον ), Λουξεμβούργο, Γερμανία ( Βόννη ) και συμμετοχή στις 13η και 14η Πανελλήνιες.
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
1981: «Κοχλίας», Θεσσαλονίκη  1984: «Κοχλίας», Θεσσαλονίκη 
1987: «Μέδουσα», Αθήνα / «ΖΜ», Θεσσαλονίκη 
1989: «ARTFORUM», Θεσσαλονίκη  1990: «Μέδουσα», Αθήνα /
«DAC», Πολιτιστική Υπηρεσία Γαλλικής πρεσβείας, Θεσσαλονίκη
 2004: «ΖΜ», Θεσσαλονίκη  2007: «Παπατζίκου», Βέροια  2011 : ¨Πρατήριο Επικοινωνίας ΟΤΕ¨, Θεσσαλονίκη  2013 : ¨ARTFORUM”, Θεσσαλονίκη

 Δείτε μέρος της δουλειάς του